Sponsoren

Van onderstaande subsidiënten mag het Drents Kamerkoor jaarlijks een vaste bijdrage ontvangen, die de concerten van ons koor mogelijk maken:


Donaties ontvangen wij via de Stichting Vrienden Drents Kamerkoor


Daarnaast is het Drents Kamerkoor veel dank verschuldigd aan onze vaste sponsors. Deze staan tevens vermeld in het programmaboekje dat bij elk concert wordt verstrekt:

Tevens zijn er sponsoren die ons koor een eenmalig bedrag schenken; ook zij staan vermeld in het programmaboekje.


Wilt u sponsor worden van het Drents Kamerkoor?

Contactformulier sponsorcommissie >