Stichting Vrienden

Komt u graag naar de concerten van het Drents Kamerkoor? U kunt dan Vriend worden van het koor. Door hun financiële bijdrage en trouwe concertbezoek zijn de Vrienden een goede steun in de rug voor het koor.

Als Vriend ontvangt u vooraf uitgebreide informatie over de concerten en kunt u één concert per jaar gratis bezoeken als u jaarlijks een bedrag van € 25,00 of meer doneert.

Aanmelden als donateur >

Over de Stichting Vrienden van het Drents Kamerkoor

Gegevens
RSIN :  816650780
Bestuur                                                   
Voorzitter                 Hilda Ensing
Secretaris                Hans Kroeze
Penningmeester      Sonja van Loon
Beloningsbeleid
Stichting Vrienden kent geen beloningsbeleid.
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.
Doelstelling
De Stichting Vrienden onderschrijft volledig de doelstelling van het Drents Kamerkoor en ondersteunt het koor waar mogelijk. Het streven is een constante financiële bijdrage te leveren aan het koor. Omdat een kamerkoor slechts een beperkt aantal leden heeft is het nauwelijks mogelijk uit de contributies de gehele exploitatie en concerten te bekostigen.
Dankzij de bijdragen vanuit de Stichting Vrienden is het voor het koor mogelijk kwalitatief goede concerten te geven en van tijd tot tijd bijzondere projecten te organiseren met gerenommeerde professionele zangers en/of orkesten.
Beleid
De Stichting Vrienden werkt voortdurend aan naamsbekendheid en probeert nieuwe donateurs te werven. Op de website van het koor is een pagina ingericht  voor de Stichting Vrienden en over het voordeel van het donateurschap.
Ook in de programmaboekjes van alle concerten staat daarover informatie en wordt altijd een losse donateurskaart ter aanmelding bijgevoegd.
De Stichting Vrienden biedt haar donateurs als voordeel bij een vaste bijdrage een gratis concert per jaar aan. Van tijd tot tijd kunnen donateurs een introducé meenemen om nieuw publiek kans te bieden het koor te leren kennen en mogelijk Vriend te worden.
Speerpunt voor de komende jaren is het koor te ondersteunen in de zoektocht naar  geoefende zangers uit de hele provincie Drenthe.
De Stichting Vrienden hoopt tevens nieuwe donateurs te kunnen aantrekken door hun steun belastingtechnisch aantrekkelijker te maken.
Contact
Secretariaat Vrienden Drents Kamerkoor, Hans Kroeze hans@hckroeze.nl